snowkiting kiteboarding pojmy a jednotky - Snowkiting, kiteboarding, kite, kitesurfing - Future Kiting s.r.o. - landkiting, powerkiting, board, snowkiteboard

V této sekci vám vysvětlíme pojmy spojené s ,,powerkitingem,,. Půjde o názvy vlastností, rychlostí větru a všeho, co budete často slýchat, pokud se rozhodnete pro život strávený s drakem nad hlavou.


Síla a rychlost větru

Při snowkitingu, kitesurfingu, landkitingu a kiteboardingu se používají různé jednotky pro rychlost větru. Každá síla větru má i svůj název.

Nejpoužívanějšími jednotkami jsou:

kts (knots, uzly) ........................................ budete je používat především v zahraničí

m/s(metr za sekundu)............................... používají se především v ČR

beaufort .................................................... jednotka používaná především za mořem

 

Vše popisuje následující tabulka:

Zvětšit

Větrný rozsah (wind range)

Jde o sílu větru, při které je možné s danou velikostí draka bezpečně jezdit. V tabulkách se uvádí na váhu jezdce 75 kg.

Zvětšit

up wind  ............................................................. směr proti větru, v ČR se setkáte s pojmem ,, nahoru,, znamená to vždy dělat něco proti větru

down wind ........................................................ po větru, v ČR se setkáte s pojmem ,,dolu,, znamená to vždy dělat něco po větru

stoupat .............................................................. jízda proti větru

odpadat ............................................................. jízda po větru

Přečíst celý článek >>